söndag 16 juni 2013

Spana in Malmö stad år 2032!

Jag har varit och tittat på "Spana in vårt framtida Malmö" på Tekniska museet i Malmö. En utställning, i samband med Malmös nya översiktsplan, som spår en grönare stads- och boendemiljö i Malmö år 2032 med stort fokus på just grön och social hållbarhet.

Det är en verkligen spännande värld som beskrivs i utställningen med större möjlighet för människan att ta plats i det egna samhället. Det förväntas ge stora vinster, både fysiska och psykiska, när människan får möjlighet att nyttja större delar av stadens faktiska yta. Medborgarens delaktighet i visionen är tydlig och ord som spårväg, cykel, delaktighet, odla i staden, mötesplatser, hållbarhet och trygghet hörs från den film som är en del av utställningen där tillfrågade berättar hur Malmös framtid bör se ut.

Utställningen visar i text och bild, på väggar, på kuber och på film visioner om vad Malmö stad ska vara och stå för år 2032. Dessa visioner är vad som kan komma att bli grunden för de nya värderingar som staden ska byggas vidare på och verka utifrån. Några exempel är En stad för möten och hälsa, En grönare stad och En stad för gående och cyklister. Detta är värderingar som har stor inverkan på våra liv och vår hälsa och som det finns stora ouppfyllda behov utav i dagens samhälle.

Bilden här nedanför visar hur några av visionerna som nämnts kan komma att se ut. Jag tycker att det är en bild av ett verkligen fascinerande och inspirerande samhälle med stor potential som visas upp. Jag ser därför fram emot att få både vandra i och uppleva Malmö stad, i verkligheten, år 2032!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Hej,

Vad tycker du? Skriv gärna några ord och berätta.

/Anna